Museum Behnhaus Drägerhaus Lübeck

Museum Behnhaus Drägerhaus Lübeck

07.07.2018 – 07.10.2018
Emil Nol­de. En retro­spek­tiv
udstil­ling på papir

Emil Nol­de er uden tvivl en af det 20. århund­re­des vig­tigs­te akva­rel­ma­le­re. Med sin radi­ka­le brug af far­ver, med lyset der strå­ler ud fra papiret og med sin over­be­vi­sen­de vir­tuo­si­tet uds­kil­ler Nol­de sig fra sam­ti­dens kunst­ne­re. For før­s­te gang præ­sen­te­res her en udstil­ling bes­tåen­de ude­luk­ken­de af papirar­be­j­der fra Nol­des værk.

Udstil­lin­gen i Lübe­ck spæn­der vidt, lige fra hid­til ikke vis­te arbe­j­der til de værd­sat­te mes­ter­vær­ker såsom de ‚uma­le­de bil­le­der‘.

König­stra­ße 9 – 11
23552 Lübeck
Tirs­dag – Søn­dag 10:00 – 17:00
+49 451 – 1224148
museum-behnhaus-draegerhaus.de