Landesmuseen Schloss Gottorf, Schleswig

Landesmuseen Schloss Gottorf, Schleswig

08.05.2017 – 03.09.2017
Nol­de i Sydha­vet

Nol­de i Sydha­vet‘ er tit­len på en Nol­de-udstil­ling, der i som­me­ren 2017 vises i Schloss Got­torf i Sles­vig. I ride­hal­len og i Samm­lung Horn vises male­rier, akva­rel­ler og pas­tel­ler, som blev lavet på en rej­se i Sydha­vet, som Nol­de fore­tog i 1913/14 sam­men med sin hus­tru Ada. Den fik også ind­fly­delse på hans sene­re kunst. Ada og Emil Nol­de fulgte en længs­el mod Sydha­vets vil­de og uberør­te ver­den – en længs­el, som man­ge af dati­dens kunst­ne­re hav­de.

Schloss­in­sel 1
Schloss Got­torf
24837 Schles­wig
Man­dag – Fre­dag 10:00 – 17:00
Lør­d­ag / Søn­dag 10:00 – 18:00
+49 4621 – 813222
schloss-gottorf.de