Kunstmuseum Ahrenshoop

Kunstmuseum Ahrenshoop

14.07.2017 – 08.10.2017
Ike­mu­ra og Nol­de

Der er bemær­kel­ses­vær­di­ge lig­he­der mel­lem arbe­j­der­ne af Lei­ko Ike­mu­ra (f. 1951), en inter­na­tio­nal kunst­ner, som har boet i Tysk­land i man­ge år, og tema­er og moti­ver hos Emil Nol­de. Her er der tale om en kom­plek­si­tet, der på den ene side for­hol­der sig til det europæis­ke i Ike­mu­ras vær­ker og på den anden side giver en per­ma­nent gen­klang fra hen­des japans­ke her­kom­st. Udstil­lin­gen i Ahrensho­op viser nogle af aspek­ter­ne i dette slægts­kab.

Weg zum Hohen Ufer 36
18347 Ahrensho­op
Man­dag – Søn­dag 11:00 – 18:00
+49 38220 – 66790
kunstmuseum-ahrenshoop.de