Kunstmuseet i Tønder

Kunstmuseet i Tønder

30.04.2017 – 03.12.2017
Hen­ry Moo­re – græn­ser til nor­den

På Kunst­mu­seet i Tøn­der vises i en særud­stil­ling et bredt udvalg af vær­ker af den ver­dens­berøm­te engels­ke bil­led­hug­ger Hen­ry Moo­re. Udstil­lin­gen bes­kæf­ti­ger sig med cen­tra­le tema­er i Hen­ry Moo­res kunst og viser skulp­tur­er, gra­fis­ke arbe­j­der og tek­stil. Hans kunst er nært knyt­tet til cen­tra­le dele af den nor­dis­ke kunst i det 20. århund­re­de, blandt andet vises male­rier og tegnin­ger af Emil Nol­de. Nol­de­mu­seet i See­büll udstil­ler i haven en ræk­ke skulp­tur­er af Hen­ry Moo­re.

Weg­ners Plads 1
6270 Tøn­der, Dan­mark
Man­dag– Søn­dag 10:00 – 17:00
Sep­tem­ber til maj luk­ket om man­da­gen
+45 7472 – 8989
www.museum-sonderjylland.dk