Kunsthalle zu Kiel

Kunsthalle zu Kiel

18.11.2017 – 02.04.2018
Emil Nol­de og ‚Die Brü­cke‘

Som ‚stor­me af far­ver‘ bes­kri­ves Emil Nol­des vær­ker i bege­jst­re­de ven­din­ger af med­lem­mer af kunst­n­er­sam­mens­lut­nin­gen ‚Die Brü­cke‘, som Nol­de var med­lem af fra 1906 til 1907. Det frugt­ba­re samar­be­j­de mel­lem den æld­re Nol­de og de unge grund­læg­ge­re af ‚Die Brü­cke‘ udgør en cen­tral del i den­ne udstil­ling. Her vises i vær­ker af høj karat, hvor­le­des Nol­des vær­ker med ener­gi møder vær­ker fra ‚Die Brü­cke‘ og sen­der et kunst­ne­risk ekko fra dette inten­se møde.

Udstil­lin­gen vises med støt­te fra Brü­cke-Muse­um Ber­lin og Nol­de Stif­tung See­büll.

Düs­tern­broo­ker Weg 1
24105 Kiel
Tirs­dag – Søn­dag 10:00 – 18:00
Ons­dag 10:00 – 20:00
Man­dag luk­ket
+49 431 – 8805756
kunsthalle-kiel.de